Switch language to: 

MandoraWeb Domain Check
Prüfen Sie hier, ob Ihr gewünschter Domain Name noch verfügbar ist.

Domains von A bis Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

.name Domain Information

.name Domainservice

Allgemeine Information zur .name Domain

Die internationale Domainendung .name steht für "Personenname" und ist die einzige Domainendung, die explizit für den privaten Gebrauch erschaffen wurde.

Diese Domain ist nicht nur prädestiniert für private Zwecke, sondern wird gerne auch von Vereine verwendet..name Domainservice

Bedingungen für .name Domains

Weitere Informationen der Registrierungsstelle ICANN zu den Rechten und Pflichten als Domainhalter finden Sie hier.

.name Domainservice

Unterstützte Zeichen für .name Domains

 • ASCII
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
 • Latin-1 Supplement
  ß   à   á   â   ã   ä   å   æ   ç   è   é   ê   ë   ì   í   î   ï   ð   ñ   ò   ó   ô   õ   ö   ø   ù   ú   û   ü   ý   þ   ÿ  
 • Latin Extended-A
  ā   ă   ą   ć   ĉ   ċ   č   ď   đ   ē   ĕ   ė   ę   ě   ĝ   ğ   ġ   ģ   ĥ   ħ   ĩ   ī   ĭ   į   ı   ĵ   ķ   ĸ   ĺ   ļ   ľ   ł   ń   ņ   ň   ŋ   ō   ŏ   ő   œ   ŕ   ŗ   ř   ś   ŝ   ş   š   ţ   ť   ŧ   ũ   ū   ŭ   ů   ű   ų   ŵ   ŷ   ź   ż   ž  
 • Latin Extended-B
  ƀ   ƃ   ƅ   ƈ   ƌ   ƍ   ƒ   ƕ   ƙ   ƚ   ƛ   ƞ   ơ   ƣ   ƥ   ƨ   ƪ   ƫ   ƭ   ư   ƴ   ƶ   ƹ   ƺ   ƻ   ƽ   ƾ   ƿ   ǀ   ǁ   ǂ   ǃ   ǎ   ǐ   ǒ   ǔ   ǖ   ǘ   ǚ   ǜ   ǝ   ǟ   ǡ   ǣ   ǥ   ǧ   ǩ   ǫ   ǭ   ǯ   ǰ   ǵ   ǹ   ǻ   ǽ   ǿ   ȁ   ȃ   ȅ   ȇ   ȉ   ȋ   ȍ   ȏ   ȑ   ȓ   ȕ   ȗ   ș   ț   ȝ   ȟ   ȡ   ȣ   ȥ   ȧ   ȩ   ȫ   ȭ   ȯ   ȱ   ȳ   ȴ   ȵ   ȶ   ȷ   ȸ   ȹ   ȼ   ȿ   ɀ   ɂ   ɇ   ɉ   ɋ   ɍ   ɏ  
 • IPA Extensions
  ɐ   ɑ   ɒ   ɓ   ɔ   ɕ   ɖ   ɗ   ɘ   ə   ɚ   ɛ   ɜ   ɝ   ɞ   ɟ   ɠ   ɡ   ɢ   ɣ   ɤ   ɥ   ɦ   ɧ   ɨ   ɩ   ɪ   ɫ   ɬ   ɭ   ɮ   ɯ   ɰ   ɱ   ɲ   ɳ   ɴ   ɵ   ɶ   ɷ   ɸ   ɹ   ɺ   ɻ   ɼ   ɽ   ɾ   ɿ   ʀ   ʁ   ʂ   ʃ   ʄ   ʅ   ʆ   ʇ   ʈ   ʉ   ʊ   ʋ   ʌ   ʍ   ʎ   ʏ   ʐ   ʑ   ʒ   ʓ   ʔ   ʕ   ʖ   ʗ   ʘ   ʙ   ʚ   ʛ   ʜ   ʝ   ʞ   ʟ   ʠ   ʡ   ʢ   ʣ   ʤ   ʥ   ʦ   ʧ   ʨ   ʩ   ʪ   ʫ   ʬ   ʭ   ʮ   ʯ  
 • Spacing Modifier Letters
  ʹ   ʺ   ʻ   ʼ   ʽ   ʾ   ʿ   ˀ   ˁ   ˆ   ˇ   ˈ   ˉ   ˊ   ˋ   ˌ   ˍ   ˎ   ˏ   ː   ˑ   ˬ   ˮ  
 • Combining Diacritical Marks
  ̀   ́   ̂   ̃   ̄   ̅   ̆   ̇   ̈   ̉   ̊   ̋   ̌   ̍   ̎   ̏   ̐   ̑   ̒   ̓   ̔   ̕   ̖   ̗   ̘   ̙   ̚   ̛   ̜   ̝   ̞   ̟   ̠   ̡   ̢   ̣   ̤   ̥   ̦   ̧   ̨   ̩   ̪   ̫   ̬   ̭   ̮   ̯   ̰   ̱   ̲   ̳   ̴   ̵   ̶   ̷   ̸   ̹   ̺   ̻   ̼   ̽   ̾   ̿   ͂   ͆   ͇   ͈   ͉   ͊   ͋   ͌   ͍   ͎   ͐   ͑   ͒   ͓   ͔   ͕   ͖   ͗   ͘   ͙   ͚   ͛   ͜   ͝   ͞   ͟   ͠   ͡   ͢   ͣ   ͤ   ͥ   ͦ   ͧ   ͨ   ͩ   ͪ   ͫ   ͬ   ͭ   ͮ   ͯ  
 • Greek and Coptic
  ͱ   ͳ   ͵   ͷ   ͻ   ͼ   ͽ   ΐ   ά   έ   ή   ί   ΰ   α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   σ   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   ϊ   ϋ   ό   ύ   ώ   ϗ   ϙ   ϛ   ϝ   ϟ   ϡ   ϣ   ϥ   ϧ   ϩ   ϫ   ϭ   ϯ   ϳ   ϸ   ϻ   ϼ  
 • Cyrillic
  а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ы   ь   э   ю   я   ѐ   ё   ђ   ѓ   є   ѕ   і   ї   ј   љ   њ   ћ   ќ   ѝ   ў   џ   ѡ   ѣ   ѥ   ѧ   ѩ   ѫ   ѭ   ѯ   ѱ   ѳ   ѵ   ѷ   ѹ   ѻ   ѽ   ѿ   ҁ   ҃   ҄   ҅   ҆   ҇   ҋ   ҍ   ҏ   ґ   ғ   ҕ   җ   ҙ   қ   ҝ   ҟ   ҡ   ң   ҥ   ҧ   ҩ   ҫ   ҭ   ү   ұ   ҳ   ҵ   ҷ   ҹ   һ   ҽ   ҿ   ӂ   ӄ   ӆ   ӈ   ӊ   ӌ   ӎ   ӏ   ӑ   ӓ   ӕ   ӗ   ә   ӛ   ӝ   ӟ   ӡ   ӣ   ӥ   ӧ   ө   ӫ   ӭ   ӯ   ӱ   ӳ   ӵ   ӷ   ӹ   ӻ   ӽ   ӿ  
 • Cyrillic Supplement
  ԁ   ԃ   ԅ   ԇ   ԉ   ԋ   ԍ   ԏ   ԑ   ԓ   ԕ   ԗ   ԙ   ԛ   ԝ   ԟ   ԡ   ԣ   ԥ   ԧ  
 • Armenian
  ՙ   ա   բ   գ   դ   ե   զ   է   ը   թ   ժ   ի   լ   խ   ծ   կ   հ   ձ   ղ   ճ   մ   յ   ն   շ   ո   չ   պ   ջ   ռ   ս   վ   տ   ր   ց   ւ   փ   ք   օ   ֆ  
 • Hebrew
  ֑   ֒   ֓   ֔   ֕   ֖   ֗   ֘   ֙   ֚   ֛   ֜   ֝   ֞   ֟   ֠   ֡   ֢   ֣   ֤   ֥   ֦   ֧   ֨   ֩   ֪   ֫   ֬   ֭   ֮   ֯   ְ   ֱ   ֲ   ֳ   ִ   ֵ   ֶ   ַ   ָ   ֹ   ֺ   ֻ   ּ   ֽ   ֿ   ׁ   ׂ   ׄ   ׅ   ׇ   א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   ך   כ   ל   ם   מ   ן   נ   ס   ע   ף   פ   ץ   צ   ק   ר   ש   ת   װ   ױ   ײ   ׳   ״  
 • Arabic
  ؐ   ؑ   ؒ   ؓ   ؔ   ؕ   ؖ   ؗ   ؘ   ؙ   ؚ   ؠ   ء   آ   أ   ؤ   إ   ئ   ا   ب   ة   ت   ث   ج   ح   خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ػ   ؼ   ؽ   ؾ   ؿ   ف   ق   ك   ل   م   ن   ه   و   ى   ي   ً   ٌ   ٍ   َ   ُ   ِ   ّ   ْ   ٓ   ٔ   ٕ   ٖ   ٗ   ٘   ٙ   ٚ   ٛ   ٜ   ٝ   ٞ   ٟ   ٠   ١   ٢   ٣   ٤   ٥   ٦   ٧   ٨   ٩   ٮ   ٯ   ٰ   ٱ   ٲ   ٳ   ٴ   ٹ   ٺ   ٻ   ټ   ٽ   پ   ٿ   ڀ   ځ   ڂ   ڃ   ڄ   څ   چ   ڇ   ڈ   ډ   ڊ   ڋ   ڌ   ڍ   ڎ   ڏ   ڐ   ڑ   ڒ   ړ   ڔ   ڕ   ږ   ڗ   ژ   ڙ   ښ   ڛ   ڜ   ڝ   ڞ   ڟ   ڠ   ڡ   ڢ   ڣ   ڤ   ڥ   ڦ   ڧ   ڨ   ک   ڪ   ګ   ڬ   ڭ   ڮ   گ   ڰ   ڱ   ڲ   ڳ   ڴ   ڵ   ڶ   ڷ   ڸ   ڹ   ں   ڻ   ڼ   ڽ   ھ   ڿ   ۀ   ہ   ۂ   ۃ   ۄ   ۅ   ۆ   ۇ   ۈ   ۉ   ۊ   ۋ   ی   ۍ   ێ   ۏ   ې   ۑ   ے   ۓ   ە   ۖ   ۗ   ۘ   ۙ   ۚ   ۛ   ۜ   ۟   ۠   ۡ   ۢ   ۣ   ۤ   ۥ   ۦ   ۧ   ۨ   ۪   ۫   ۬   ۭ   ۮ   ۯ   ۰   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹   ۺ   ۻ   ۼ   ۽   ۾   ۿ  
 • Syriac
  ܐ   ܑ   ܒ   ܓ   ܔ   ܕ   ܖ   ܗ   ܘ   ܙ   ܚ   ܛ   ܜ   ܝ   ܞ   ܟ   ܠ   ܡ   ܢ   ܣ   ܤ   ܥ   ܦ   ܧ   ܨ   ܩ   ܪ   ܫ   ܬ   ܭ   ܮ   ܯ   ܰ   ܱ   ܲ   ܳ   ܴ   ܵ   ܶ   ܷ   ܸ   ܹ   ܺ   ܻ   ܼ   ܽ   ܾ   ܿ   ݀   ݁   ݂   ݃   ݄   ݅   ݆   ݇   ݈   ݉   ݊   ݍ   ݎ   ݏ  
 • Arabic Supplement
  ݐ   ݑ   ݒ   ݓ   ݔ   ݕ   ݖ   ݗ   ݘ   ݙ   ݚ   ݛ   ݜ   ݝ   ݞ   ݟ   ݠ   ݡ   ݢ   ݣ   ݤ   ݥ   ݦ   ݧ   ݨ   ݩ   ݪ   ݫ   ݬ   ݭ   ݮ   ݯ   ݰ   ݱ   ݲ   ݳ   ݴ   ݵ   ݶ   ݷ   ݸ   ݹ   ݺ   ݻ   ݼ   ݽ   ݾ   ݿ  
 • Thaana
  ހ   ށ   ނ   ރ   ބ   ޅ   ކ   އ   ވ   މ   ފ   ދ   ތ   ލ   ގ   ޏ   ސ   ޑ   ޒ   ޓ   ޔ   ޕ   ޖ   ޗ   ޘ   ޙ   ޚ   ޛ   ޜ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ޤ   ޥ   ަ   ާ   ި   ީ   ު   ޫ   ެ   ޭ   ޮ   ޯ   ް   ޱ  
 • Devanagari
  ऀ   ँ   ं   ः   ऄ   अ   आ   इ   ई   उ   ऊ   ऋ   ऌ   ऍ   ऎ   ए   ऐ   ऑ   ऒ   ओ   औ   क   ख   ग   घ   ङ   च   छ   ज   झ   ञ   ट   ठ   ड   ढ   ण   त   थ   द   ध   न   ऩ   प   फ   ब   भ   म   य   र   ऱ   ल   ळ   ऴ   व   श   ष   स   ह   ऺ   ऻ   ़   ऽ   ा   ि   ी   ु   ू   ृ   ॄ   ॅ   ॆ   े   ै   ॉ   ॊ   ो   ौ   ्   ॎ   ॏ   ॐ   ॑   ॒   ॓   ॔   ॕ   ॖ   ॗ   ॠ   ॡ   ॢ   ॣ   ०   १   २   ३   ४   ५   ६   ७   ८   ९   ॱ   ॲ   ॳ   ॴ   ॵ   ॶ   ॷ   ॹ   ॺ   ॻ   ॼ   ॽ   ॾ   ॿ  
 • Bengali
  ঁ   ং   ঃ   অ   আ   ই   ঈ   উ   ঊ   ঋ   ঌ   এ   ঐ   ও   ঔ   ক   খ   গ   ঘ   ঙ   চ   ছ   জ   ঝ   ঞ   ট   ঠ   ড   ঢ   ণ   ত   থ   দ   ধ   ন   প   ফ   ব   ভ   ম   য   র   ল   শ   ষ   স   হ   ়   ঽ   া   ি   ী   ু   ূ   ৃ   ৄ   ে   ৈ   ো   ৌ   ্   ৎ   ৗ   ৠ   ৡ   ৢ   ৣ   ০   ১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭   ৮   ৯   ৰ   ৱ  
 • Gurmukhi
  ਁ   ਂ   ਃ   ਅ   ਆ   ਇ   ਈ   ਉ   ਊ   ਏ   ਐ   ਓ   ਔ   ਕ   ਖ   ਗ   ਘ   ਙ   ਚ   ਛ   ਜ   ਝ   ਞ   ਟ   ਠ   ਡ   ਢ   ਣ   ਤ   ਥ   ਦ   ਧ   ਨ   ਪ   ਫ   ਬ   ਭ   ਮ   ਯ   ਰ   ਲ   ਵ   ਸ   ਹ   ਼   ਾ   ਿ   ੀ   ੁ   ੂ   ੇ   ੈ   ੋ   ੌ   ੍   ੑ   ੜ   ੦   ੧   ੨   ੩   ੪   ੫   ੬   ੭   ੮   ੯   ੰ   ੱ   ੲ   ੳ   ੴ   ੵ  
 • Gujarati
  ઁ   ં   ઃ   અ   આ   ઇ   ઈ   ઉ   ઊ   ઋ   ઌ   ઍ   એ   ઐ   ઑ   ઓ   ઔ   ક   ખ   ગ   ઘ   ઙ   ચ   છ   જ   ઝ   ઞ   ટ   ઠ   ડ   ઢ   ણ   ત   થ   દ   ધ   ન   પ   ફ   બ   ભ   મ   ય   ર   લ   ળ   વ   શ   ષ   સ   હ   ઼   ઽ   ા   િ   ી   ુ   ૂ   ૃ   ૄ   ૅ   ે   ૈ   ૉ   ો   ૌ   ્   ૐ   ૠ   ૡ   ૢ   ૣ   ૦   ૧   ૨   ૩   ૪   ૫   ૬   ૭   ૮   ૯  
 • Oriya
  ଁ   ଂ   ଃ   ଅ   ଆ   ଇ   ଈ   ଉ   ଊ   ଋ   ଌ   ଏ   ଐ   ଓ   ଔ   କ   ଖ   ଗ   ଘ   ଙ   ଚ   ଛ   ଜ   ଝ   ଞ   ଟ   ଠ   ଡ   ଢ   ଣ   ତ   ଥ   ଦ   ଧ   ନ   ପ   ଫ   ବ   ଭ   ମ   ଯ   ର   ଲ   ଳ   ଵ   ଶ   ଷ   ସ   ହ   ଼   ଽ   ା   ି   ୀ   ୁ   ୂ   ୃ   ୄ   େ   ୈ   ୋ   ୌ   ୍   ୖ   ୗ   ୟ   ୠ   ୡ   ୢ   ୣ   ୦   ୧   ୨   ୩   ୪   ୫   ୬   ୭   ୮   ୯   ୱ  
 • Tamil
  ஂ   ஃ   அ   ஆ   இ   ஈ   உ   ஊ   எ   ஏ   ஐ   ஒ   ஓ   ஔ   க   ங   ச   ஜ   ஞ   ட   ண   த   ந   ன   ப   ம   ய   ர   ற   ல   ள   ழ   வ   ஶ   ஷ   ஸ   ஹ   ா   ி   ீ   ு   ூ   ெ   ே   ை   ொ   ோ   ௌ   ்   ௐ   ௗ   ௦   ௧   ௨   ௩   ௪   ௫   ௬   ௭   ௮   ௯  
 • Telugu
  ఁ   ం   ః   అ   ఆ   ఇ   ఈ   ఉ   ఊ   ఋ   ఌ   ఎ   ఏ   ఐ   ఒ   ఓ   ఔ   క   ఖ   గ   ఘ   ఙ   చ   ఛ   జ   ఝ   ఞ   ట   ఠ   డ   ఢ   ణ   త   థ   ద   ధ   న   ప   ఫ   బ   భ   మ   య   ర   ఱ   ల   ళ   వ   శ   ష   స   హ   ఽ   ా   ి   ీ   ు   ూ   ృ   ౄ   ె   ే   ై   ొ   ో   ౌ   ్   ౕ   ౖ   ౘ   ౙ   ౠ   ౡ   ౢ   ౣ   ౦   ౧   ౨   ౩   ౪   ౫   ౬   ౭   ౮   ౯  
 • Kannada
  ಂ   ಃ   ಅ   ಆ   ಇ   ಈ   ಉ   ಊ   ಋ   ಌ   ಎ   ಏ   ಐ   ಒ   ಓ   ಔ   ಕ   ಖ   ಗ   ಘ   ಙ   ಚ   ಛ   ಜ   ಝ   ಞ   ಟ   ಠ   ಡ   ಢ   ಣ   ತ   ಥ   ದ   ಧ   ನ   ಪ   ಫ   ಬ   ಭ   ಮ   ಯ   ರ   ಱ   ಲ   ಳ   ವ   ಶ   ಷ   ಸ   ಹ   ಼   ಽ   ಾ   ಿ   ೀ   ು   ೂ   ೃ   ೄ   ೆ   ೇ   ೈ   ೊ   ೋ   ೌ   ್   ೕ   ೖ   ೞ   ೠ   ೡ   ೢ   ೣ   ೦   ೧   ೨   ೩   ೪   ೫   ೬   ೭   ೮   ೯   ೱ   ೲ  
 • Malayalam
  ം   ഃ   അ   ആ   ഇ   ഈ   ഉ   ഊ   ഋ   ഌ   എ   ഏ   ഐ   ഒ   ഓ   ഔ   ക   ഖ   ഗ   ഘ   ങ   ച   ഛ   ജ   ഝ   ഞ   ട   ഠ   ഡ   ഢ   ണ   ത   ഥ   ദ   ധ   ന   ഩ   പ   ഫ   ബ   ഭ   മ   യ   ര   റ   ല   ള   ഴ   വ   ശ   ഷ   സ   ഹ   ഺ   ഽ   ാ   ി   ീ   ു   ൂ   ൃ   ൄ   െ   േ   ൈ   ൊ   ോ   ൌ   ്   ൎ   ൗ   ൠ   ൡ   ൢ   ൣ   ൦   ൧   ൨   ൩   ൪   ൫   ൬   ൭   ൮   ൯   ൺ   ൻ   ർ   ൽ   ൾ   ൿ  
 • Sinhala
  ං   ඃ   අ   ආ   ඇ   ඈ   ඉ   ඊ   උ   ඌ   ඍ   ඎ   ඏ   ඐ   එ   ඒ   ඓ   ඔ   ඕ   ඖ   ක   ඛ   ග   ඝ   ඞ   ඟ   ච   ඡ   ජ   ඣ   ඤ   ඥ   ඦ   ට   ඨ   ඩ   ඪ   ණ   ඬ   ත   ථ   ද   ධ   න   ඳ   ප   ඵ   බ   භ   ම   ඹ   ය   ර   ල   ව   ශ   ෂ   ස   හ   ළ   ෆ   ්   ා   ැ   ෑ   ි   ී   ු   ූ   ෘ   ෙ   ේ   ෛ   ො   ෝ   ෞ   ෟ   ෲ   ෳ  
 • Thai
  ก   ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง   จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ณ   ด   ต   ถ   ท   ธ   น   บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ย   ร   ฤ   ล   ฦ   ว   ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ   ฯ   ะ   ั   า   ิ   ี   ึ   ื   ุ   ู   ฺ   เ   แ   โ   ใ   ไ   ๅ   ๆ   ็   ่   ้   ๊   ๋   ์   ํ   ๎   ๐   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕   ๖   ๗   ๘   ๙  
 • Lao
  ກ   ຂ   ຄ   ງ   ຈ   ຊ   ຍ   ດ   ຕ   ຖ   ທ   ນ   ບ   ປ   ຜ   ຝ   ພ   ຟ   ມ   ຢ   ຣ   ລ   ວ   ສ   ຫ   ອ   ຮ   ຯ   ະ   ັ   າ   ິ   ີ   ຶ   ື   ຸ   ູ   ົ   ຼ   ຽ   ເ   ແ   ໂ   ໃ   ໄ   ໆ   ່   ້   ໊   ໋   ໌   ໍ   ໐   ໑   ໒   ໓   ໔   ໕   ໖   ໗   ໘   ໙  
 • Tibetan
  ༀ   ་   ༘   ༙   ༠   ༡   ༢   ༣   ༤   ༥   ༦   ༧   ༨   ༩   ༵   ༷   ༹   ༾   ༿   ཀ   ཁ   ག   ང   ཅ   ཆ   ཇ   ཉ   ཊ   ཋ   ཌ   ཎ   ཏ   ཐ   ད   ན   པ   ཕ   བ   མ   ཙ   ཚ   ཛ   ཝ   ཞ   ཟ   འ   ཡ   ར   ལ   ཤ   ཥ   ས   ཧ   ཨ   ཪ   ཫ   ཬ   ཱ   ི   ུ   ེ   ཻ   ོ   ཽ   ཾ   ཿ   ྀ   ྂ   ྃ   ྄   ྆   ྇   ྈ   ྉ   ྊ   ྋ   ྌ   ྍ   ྎ   ྏ   ྐ   ྑ   ྒ   ྔ   ྕ   ྖ   ྗ   ྙ   ྚ   ྛ   ྜ   ྞ   ྟ   ྠ   ྡ   ྣ   ྤ   ྥ   ྦ   ྨ   ྩ   ྪ   ྫ   ྭ   ྮ   ྯ   ྰ   ྱ   ྲ   ླ   ྴ   ྵ   ྶ   ྷ   ྸ   ྺ   ྻ   ྼ   ࿆  
 • Myanmar
  က   ခ   ဂ   ဃ   င   စ   ဆ   ဇ   ဈ   ဉ   ည   ဋ   ဌ   ဍ   ဎ   ဏ   တ   ထ   ဒ   ဓ   န   ပ   ဖ   ဗ   ဘ   မ   ယ   ရ   လ   ဝ   သ   ဟ   ဠ   အ   ဢ   ဣ   ဤ   ဥ   ဦ   ဧ   ဨ   ဩ   ဪ   ါ   ာ   ိ   ီ   ု   ူ   ေ   ဲ   ဳ   ဴ   ဵ   ံ   ့   း   ္   ်   ျ   ြ   ွ   ှ   ဿ   ၀   ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၈   ၉   ၐ   ၑ   ၒ   ၓ   ၔ   ၕ   ၖ   ၗ   ၘ   ၙ   ၚ   ၛ   ၜ   ၝ   ၞ   ၟ   ၠ   ၡ   ၢ   ၣ   ၤ   ၥ   ၦ   ၧ   ၨ   ၩ   ၪ   ၫ   ၬ   ၭ   ၮ   ၯ   ၰ   ၱ   ၲ   ၳ   ၴ   ၵ   ၶ   ၷ   ၸ   ၹ   ၺ   ၻ   ၼ   ၽ   ၾ   ၿ   ႀ   ႁ   ႂ   ႃ   ႄ   ႅ   ႆ   ႇ   ႈ   ႉ   ႊ   ႋ   ႌ   ႍ   ႎ   ႏ   ႐   ႑   ႒   ႓   ႔   ႕   ႖   ႗   ႘   ႙   ႚ   ႛ   ႜ   ႝ  
 • Georgian
  ა   ბ   გ   დ   ე   ვ   ზ   თ   ი   კ   ლ   მ   ნ   ო   პ   ჟ   რ   ს   ტ   უ   ფ   ქ   ღ   ყ   შ   ჩ   ც   ძ   წ   ჭ   ხ   ჯ   ჰ   ჱ   ჲ   ჳ   ჴ   ჵ   ჶ   ჷ   ჸ   ჹ   ჺ  
 • Ethiopic
  ሀ   ሁ   ሂ   ሃ   ሄ   ህ   ሆ   ሇ   ለ   ሉ   ሊ   ላ   ሌ   ል   ሎ   ሏ   ሐ   ሑ   ሒ   ሓ   ሔ   ሕ   ሖ   ሗ   መ   ሙ   ሚ   ማ   ሜ   ም   ሞ   ሟ   ሠ   ሡ   ሢ   ሣ   ሤ   ሥ   ሦ   ሧ   ረ   ሩ   ሪ   ራ   ሬ   ር   ሮ   ሯ   ሰ   ሱ   ሲ   ሳ   ሴ   ስ   ሶ   ሷ   ሸ   ሹ   ሺ   ሻ   ሼ   ሽ   ሾ   ሿ   ቀ   ቁ   ቂ   ቃ   ቄ   ቅ   ቆ   ቇ   ቈ   ቊ   ቋ   ቌ   ቍ   ቐ   ቑ   ቒ   ቓ   ቔ   ቕ   ቖ   ቘ   ቚ   ቛ   ቜ   ቝ   በ   ቡ   ቢ   ባ   ቤ   ብ   ቦ   ቧ   ቨ   ቩ   ቪ   ቫ   ቬ   ቭ   ቮ   ቯ   ተ   ቱ   ቲ   ታ   ቴ   ት   ቶ   ቷ   ቸ   ቹ   ቺ   ቻ   ቼ   ች   ቾ   ቿ   ኀ   ኁ   ኂ   ኃ   ኄ   ኅ   ኆ   ኇ   ኈ   ኊ   ኋ   ኌ   ኍ   ነ   ኑ   ኒ   ና   ኔ   ን   ኖ   ኗ   ኘ   ኙ   ኚ   ኛ   ኜ   ኝ   ኞ   ኟ   አ   ኡ   ኢ   ኣ   ኤ   እ   ኦ   ኧ   ከ   ኩ   ኪ   ካ   ኬ   ክ   ኮ   ኯ   ኰ   ኲ   ኳ   ኴ   ኵ   ኸ   ኹ   ኺ   ኻ   ኼ   ኽ   ኾ   ዀ   ዂ   ዃ   ዄ   ዅ   ወ   ዉ   ዊ   ዋ   ዌ   ው   ዎ   ዏ   ዐ   ዑ   ዒ   ዓ   ዔ   ዕ   ዖ   ዘ   ዙ   ዚ   ዛ   ዜ   ዝ   ዞ   ዟ   ዠ   ዡ   ዢ   ዣ   ዤ   ዥ   ዦ   ዧ   የ   ዩ   ዪ   ያ   ዬ   ይ   ዮ   ዯ   ደ   ዱ   ዲ   ዳ   ዴ   ድ   ዶ   ዷ   ዸ   ዹ   ዺ   ዻ   ዼ   ዽ   ዾ   ዿ   ጀ   ጁ   ጂ   ጃ   ጄ   ጅ   ጆ   ጇ   ገ   ጉ   ጊ   ጋ   ጌ   ግ   ጎ   ጏ   ጐ   ጒ   ጓ   ጔ   ጕ   ጘ   ጙ   ጚ   ጛ   ጜ   ጝ   ጞ   ጟ   ጠ   ጡ   ጢ   ጣ   ጤ   ጥ   ጦ   ጧ   ጨ   ጩ   ጪ   ጫ   ጬ   ጭ   ጮ   ጯ   ጰ   ጱ   ጲ   ጳ   ጴ   ጵ   ጶ   ጷ   ጸ   ጹ   ጺ   ጻ   ጼ   ጽ   ጾ   ጿ   ፀ   ፁ   ፂ   ፃ   ፄ   ፅ   ፆ   ፇ   ፈ   ፉ   ፊ   ፋ   ፌ   ፍ   ፎ   ፏ   ፐ   ፑ   ፒ   ፓ   ፔ   ፕ   ፖ   ፗ   ፘ   ፙ   ፚ   ፝   ፞   ፟  
 • Ethiopic Supplement
  ᎀ   ᎁ   ᎂ   ᎃ   ᎄ   ᎅ   ᎆ   ᎇ   ᎈ   ᎉ   ᎊ   ᎋ   ᎌ   ᎍ   ᎎ   ᎏ  
 • Cherokee
  Ꭰ   Ꭱ   Ꭲ   Ꭳ   Ꭴ   Ꭵ   Ꭶ   Ꭷ   Ꭸ   Ꭹ   Ꭺ   Ꭻ   Ꭼ   Ꭽ   Ꭾ   Ꭿ   Ꮀ   Ꮁ   Ꮂ   Ꮃ   Ꮄ   Ꮅ   Ꮆ   Ꮇ   Ꮈ   Ꮉ   Ꮊ   Ꮋ   Ꮌ   Ꮍ   Ꮎ   Ꮏ   Ꮐ   Ꮑ   Ꮒ   Ꮓ   Ꮔ   Ꮕ   Ꮖ   Ꮗ   Ꮘ   Ꮙ   Ꮚ   Ꮛ   Ꮜ   Ꮝ   Ꮞ   Ꮟ   Ꮠ   Ꮡ   Ꮢ   Ꮣ   Ꮤ   Ꮥ   Ꮦ   Ꮧ   Ꮨ   Ꮩ   Ꮪ   Ꮫ   Ꮬ   Ꮭ   Ꮮ   Ꮯ   Ꮰ   Ꮱ   Ꮲ   Ꮳ   Ꮴ   Ꮵ   Ꮶ   Ꮷ   Ꮸ   Ꮹ   Ꮺ   Ꮻ   Ꮼ   Ꮽ   Ꮾ   Ꮿ   Ᏸ   Ᏹ   Ᏺ   Ᏻ   Ᏼ  
 • Unified Canadian Aboriginal Syllabics
  ᐁ   ᐂ   ᐃ   ᐄ   ᐅ   ᐆ   ᐇ   ᐈ   ᐉ   ᐊ   ᐋ   ᐌ   ᐍ   ᐎ   ᐏ   ᐐ   ᐑ   ᐒ   ᐓ   ᐔ   ᐕ   ᐖ   ᐗ   ᐘ   ᐙ   ᐚ   ᐛ   ᐜ   ᐝ   ᐞ   ᐟ   ᐠ   ᐡ   ᐢ   ᐣ   ᐤ   ᐥ   ᐦ   ᐧ   ᐨ   ᐩ   ᐪ   ᐫ   ᐬ   ᐭ   ᐮ   ᐯ   ᐰ   ᐱ   ᐲ   ᐳ   ᐴ   ᐵ   ᐶ   ᐷ   ᐸ   ᐹ   ᐺ   ᐻ   ᐼ   ᐽ   ᐾ   ᐿ   ᑀ   ᑁ   ᑂ   ᑃ   ᑄ   ᑅ   ᑆ   ᑇ   ᑈ   ᑉ   ᑊ   ᑋ   ᑌ   ᑍ   ᑎ   ᑏ   ᑐ   ᑑ   ᑒ   ᑓ   ᑔ   ᑕ   ᑖ   ᑗ   ᑘ   ᑙ   ᑚ   ᑛ   ᑜ   ᑝ   ᑞ   ᑟ   ᑠ   ᑡ   ᑢ   ᑣ   ᑤ   ᑥ   ᑦ   ᑧ   ᑨ   ᑩ   ᑪ   ᑫ   ᑬ   ᑭ   ᑮ   ᑯ   ᑰ   ᑱ   ᑲ   ᑳ   ᑴ   ᑵ   ᑶ   ᑷ   ᑸ   ᑹ   ᑺ   ᑻ   ᑼ   ᑽ   ᑾ   ᑿ   ᒀ   ᒁ   ᒂ   ᒃ   ᒄ   ᒅ   ᒆ   ᒇ   ᒈ   ᒉ   ᒊ   ᒋ   ᒌ   ᒍ   ᒎ   ᒏ   ᒐ   ᒑ   ᒒ   ᒓ   ᒔ   ᒕ   ᒖ   ᒗ   ᒘ   ᒙ   ᒚ   ᒛ   ᒜ   ᒝ   ᒞ   ᒟ   ᒠ   ᒡ   ᒢ   ᒣ   ᒤ   ᒥ   ᒦ   ᒧ   ᒨ   ᒩ   ᒪ   ᒫ   ᒬ   ᒭ   ᒮ   ᒯ   ᒰ   ᒱ   ᒲ   ᒳ   ᒴ   ᒵ   ᒶ   ᒷ   ᒸ   ᒹ   ᒺ   ᒻ   ᒼ   ᒽ   ᒾ   ᒿ   ᓀ   ᓁ   ᓂ   ᓃ   ᓄ   ᓅ   ᓆ   ᓇ   ᓈ   ᓉ   ᓊ   ᓋ   ᓌ   ᓍ   ᓎ   ᓏ   ᓐ   ᓑ   ᓒ   ᓓ   ᓔ   ᓕ   ᓖ   ᓗ   ᓘ   ᓙ   ᓚ   ᓛ   ᓜ   ᓝ   ᓞ   ᓟ   ᓠ   ᓡ   ᓢ   ᓣ   ᓤ   ᓥ   ᓦ   ᓧ   ᓨ   ᓩ   ᓪ   ᓫ   ᓬ   ᓭ   ᓮ   ᓯ   ᓰ   ᓱ   ᓲ   ᓳ   ᓴ   ᓵ   ᓶ   ᓷ   ᓸ   ᓹ   ᓺ   ᓻ   ᓼ   ᓽ   ᓾ   ᓿ   ᔀ   ᔁ   ᔂ   ᔃ   ᔄ   ᔅ   ᔆ   ᔇ   ᔈ   ᔉ   ᔊ   ᔋ   ᔌ   ᔍ   ᔎ   ᔏ   ᔐ   ᔑ   ᔒ   ᔓ   ᔔ   ᔕ   ᔖ   ᔗ   ᔘ   ᔙ   ᔚ   ᔛ   ᔜ   ᔝ   ᔞ   ᔟ   ᔠ   ᔡ   ᔢ   ᔣ   ᔤ   ᔥ   ᔦ   ᔧ   ᔨ   ᔩ   ᔪ   ᔫ   ᔬ   ᔭ   ᔮ   ᔯ   ᔰ   ᔱ   ᔲ   ᔳ   ᔴ   ᔵ   ᔶ   ᔷ   ᔸ   ᔹ   ᔺ   ᔻ   ᔼ   ᔽ   ᔾ   ᔿ   ᕀ   ᕁ   ᕂ   ᕃ   ᕄ   ᕅ   ᕆ   ᕇ   ᕈ   ᕉ   ᕊ   ᕋ   ᕌ   ᕍ   ᕎ   ᕏ   ᕐ   ᕑ   ᕒ   ᕓ   ᕔ   ᕕ   ᕖ   ᕗ   ᕘ   ᕙ   ᕚ   ᕛ   ᕜ   ᕝ   ᕞ   ᕟ   ᕠ   ᕡ   ᕢ   ᕣ   ᕤ   ᕥ   ᕦ   ᕧ   ᕨ   ᕩ   ᕪ   ᕫ   ᕬ   ᕭ   ᕮ   ᕯ   ᕰ   ᕱ   ᕲ   ᕳ   ᕴ   ᕵ   ᕶ   ᕷ   ᕸ   ᕹ   ᕺ   ᕻ   ᕼ   ᕽ   ᕾ   ᕿ   ᖀ   ᖁ   ᖂ   ᖃ   ᖄ   ᖅ   ᖆ   ᖇ   ᖈ   ᖉ   ᖊ   ᖋ   ᖌ   ᖍ   ᖎ   ᖏ   ᖐ   ᖑ   ᖒ   ᖓ   ᖔ   ᖕ   ᖖ   ᖗ   ᖘ   ᖙ   ᖚ   ᖛ   ᖜ   ᖝ   ᖞ   ᖟ   ᖠ   ᖡ   ᖢ   ᖣ   ᖤ   ᖥ   ᖦ   ᖧ   ᖨ   ᖩ   ᖪ   ᖫ   ᖬ   ᖭ   ᖮ   ᖯ   ᖰ   ᖱ   ᖲ   ᖳ   ᖴ   ᖵ   ᖶ   ᖷ   ᖸ   ᖹ   ᖺ   ᖻ   ᖼ   ᖽ   ᖾ   ᖿ   ᗀ   ᗁ   ᗂ   ᗃ   ᗄ   ᗅ   ᗆ   ᗇ   ᗈ   ᗉ   ᗊ   ᗋ   ᗌ   ᗍ   ᗎ   ᗏ   ᗐ   ᗑ   ᗒ   ᗓ   ᗔ   ᗕ   ᗖ   ᗗ   ᗘ   ᗙ   ᗚ   ᗛ   ᗜ   ᗝ   ᗞ   ᗟ   ᗠ   ᗡ   ᗢ   ᗣ   ᗤ   ᗥ   ᗦ   ᗧ   ᗨ   ᗩ   ᗪ   ᗫ   ᗬ   ᗭ   ᗮ   ᗯ   ᗰ   ᗱ   ᗲ   ᗳ   ᗴ  
 • Ogham
  ᚁ   ᚂ   ᚃ   ᚄ   ᚅ   ᚆ   ᚇ   ᚈ   ᚉ   ᚊ   ᚋ   ᚌ   ᚍ   ᚎ   ᚏ   ᚐ   ᚑ   ᚒ   ᚓ   ᚔ   ᚕ   ᚖ   ᚗ   ᚘ   ᚙ   ᚚ  
 • Runic
  ᚠ   ᚡ   ᚢ   ᚣ   ᚤ   ᚥ   ᚦ   ᚧ   ᚨ   ᚩ   ᚪ   ᚫ   ᚬ   ᚭ   ᚮ   ᚯ   ᚰ   ᚱ   ᚲ   ᚳ   ᚴ   ᚵ   ᚶ   ᚷ   ᚸ   ᚹ   ᚺ   ᚻ   ᚼ   ᚽ   ᚾ   ᚿ   ᛀ   ᛁ   ᛂ   ᛃ   ᛄ   ᛅ   ᛆ   ᛇ   ᛈ   ᛉ   ᛊ   ᛋ   ᛌ   ᛍ   ᛎ   ᛏ   ᛐ   ᛑ   ᛒ   ᛓ   ᛔ   ᛕ   ᛖ   ᛗ   ᛘ   ᛙ   ᛚ   ᛛ   ᛜ   ᛝ   ᛞ   ᛟ   ᛠ   ᛡ   ᛢ   ᛣ   ᛤ   ᛥ   ᛦ   ᛧ   ᛨ   ᛩ   ᛪ  
 • Tagalog
  ᜀ   ᜁ   ᜂ   ᜃ   ᜄ   ᜅ   ᜆ   ᜇ   ᜈ   ᜉ   ᜊ   ᜋ   ᜌ   ᜎ   ᜏ   ᜐ   ᜑ   ᜒ   ᜓ   ᜔  
 • Hanunoo
  ᜠ   ᜡ   ᜢ   ᜣ   ᜤ   ᜥ   ᜦ   ᜧ   ᜨ   ᜩ   ᜪ   ᜫ   ᜬ   ᜭ   ᜮ   ᜯ   ᜰ   ᜱ   ᜲ   ᜳ   ᜴  
 • Buhid
  ᝀ   ᝁ   ᝂ   ᝃ   ᝄ   ᝅ   ᝆ   ᝇ   ᝈ   ᝉ   ᝊ   ᝋ   ᝌ   ᝍ   ᝎ   ᝏ   ᝐ   ᝑ   ᝒ   ᝓ  
 • Tagbanwa
  ᝠ   ᝡ   ᝢ   ᝣ   ᝤ   ᝥ   ᝦ   ᝧ   ᝨ   ᝩ   ᝪ   ᝫ   ᝬ   ᝮ   ᝯ   ᝰ   ᝲ   ᝳ  
 • Khmer
  ក   ខ   គ   ឃ   ង   ច   ឆ   ជ   ឈ   ញ   ដ   ឋ   ឌ   ឍ   ណ   ត   ថ   ទ   ធ   ន   ប   ផ   ព   ភ   ម   យ   រ   ល   វ   ឝ   ឞ   ស   ហ   ឡ   អ   ឣ   ឤ   ឥ   ឦ   ឧ   ឨ   ឩ   ឪ   ឫ   ឬ   ឭ   ឮ   ឯ   ឰ   ឱ   ឲ   ឳ   ា   ិ   ី   ឹ   ឺ   ុ   ូ   ួ   ើ   ឿ   ៀ   េ   ែ   ៃ   ោ   ៅ   ំ   ះ   ៈ   ៉   ៊   ់   ៌   ៍   ៎   ៏   ័   ៑   ្   ៓   ៗ   ៜ   ៝   ០   ១   ២   ៣   ៤   ៥   ៦   ៧   ៨   ៩  
 • Mongolian
  ᠐   ᠑   ᠒   ᠓   ᠔   ᠕   ᠖   ᠗   ᠘   ᠙   ᠠ   ᠡ   ᠢ   ᠣ   ᠤ   ᠥ   ᠦ   ᠧ   ᠨ   ᠩ   ᠪ   ᠫ   ᠬ   ᠭ   ᠮ   ᠯ   ᠰ   ᠱ   ᠲ   ᠳ   ᠴ   ᠵ   ᠶ   ᠷ   ᠸ   ᠹ   ᠺ   ᠻ   ᠼ   ᠽ   ᠾ   ᠿ   ᡀ   ᡁ   ᡂ   ᡃ   ᡄ   ᡅ   ᡆ   ᡇ   ᡈ   ᡉ   ᡊ   ᡋ   ᡌ   ᡍ   ᡎ   ᡏ   ᡐ   ᡑ   ᡒ   ᡓ   ᡔ   ᡕ   ᡖ   ᡗ   ᡘ   ᡙ   ᡚ   ᡛ   ᡜ   ᡝ   ᡞ   ᡟ   ᡠ   ᡡ   ᡢ   ᡣ   ᡤ   ᡥ   ᡦ   ᡧ   ᡨ   ᡩ   ᡪ   ᡫ   ᡬ   ᡭ   ᡮ   ᡯ   ᡰ   ᡱ   ᡲ   ᡳ   ᡴ   ᡵ   ᡶ   ᡷ   ᢀ   ᢁ   ᢂ   ᢃ   ᢄ   ᢅ   ᢆ   ᢇ   ᢈ   ᢉ   ᢊ   ᢋ   ᢌ   ᢍ   ᢎ   ᢏ   ᢐ   ᢑ   ᢒ   ᢓ   ᢔ   ᢕ   ᢖ   ᢗ   ᢘ   ᢙ   ᢚ   ᢛ   ᢜ   ᢝ   ᢞ   ᢟ   ᢠ   ᢡ   ᢢ   ᢣ   ᢤ   ᢥ   ᢦ   ᢧ   ᢨ   ᢩ   ᢪ  
 • Limbu
  ᤀ   ᤁ   ᤂ   ᤃ   ᤄ   ᤅ   ᤆ   ᤇ   ᤈ   ᤉ   ᤊ   ᤋ   ᤌ   ᤍ   ᤎ   ᤏ   ᤐ   ᤑ   ᤒ   ᤓ   ᤔ   ᤕ   ᤖ   ᤗ   ᤘ   ᤙ   ᤚ   ᤛ   ᤜ   ᤠ   ᤡ   ᤢ   ᤣ   ᤤ   ᤥ   ᤦ   ᤧ   ᤨ   ᤩ   ᤪ   ᤫ   ᤰ   ᤱ   ᤲ   ᤳ   ᤴ   ᤵ   ᤶ   ᤷ   ᤸ   ᤹   ᤺   ᤻   ᥆   ᥇   ᥈   ᥉   ᥊   ᥋   ᥌   ᥍   ᥎   ᥏  
 • Tai Le
  ᥐ   ᥑ   ᥒ   ᥓ   ᥔ   ᥕ   ᥖ   ᥗ   ᥘ   ᥙ   ᥚ   ᥛ   ᥜ   ᥝ   ᥞ   ᥟ   ᥠ   ᥡ   ᥢ   ᥣ   ᥤ   ᥥ   ᥦ   ᥧ   ᥨ   ᥩ   ᥪ   ᥫ   ᥬ   ᥭ   ᥰ   ᥱ   ᥲ   ᥳ   ᥴ  
 • New Tai Lue
  ᦀ   ᦁ   ᦂ   ᦃ   ᦄ   ᦅ   ᦆ   ᦇ   ᦈ   ᦉ   ᦊ   ᦋ   ᦌ   ᦍ   ᦎ   ᦏ   ᦐ   ᦑ   ᦒ   ᦓ   ᦔ   ᦕ   ᦖ   ᦗ   ᦘ   ᦙ   ᦚ   ᦛ   ᦜ   ᦝ   ᦞ   ᦟ   ᦠ   ᦡ   ᦢ   ᦣ   ᦤ   ᦥ   ᦦ   ᦧ   ᦨ   ᦩ   ᦪ   ᦫ   ᦰ   ᦱ   ᦲ   ᦳ   ᦴ   ᦵ   ᦶ   ᦷ   ᦸ   ᦹ   ᦺ   ᦻ   ᦼ   ᦽ   ᦾ   ᦿ   ᧀ   ᧁ   ᧂ   ᧃ   ᧄ   ᧅ   ᧆ   ᧇ   ᧈ   ᧉ   ᧐   ᧑   ᧒   ᧓   ᧔   ᧕   ᧖   ᧗   ᧘   ᧙  
 • Buginese
  ᨀ   ᨁ   ᨂ   ᨃ   ᨄ   ᨅ   ᨆ   ᨇ   ᨈ   ᨉ   ᨊ   ᨋ   ᨌ   ᨍ   ᨎ   ᨏ   ᨐ   ᨑ   ᨒ   ᨓ   ᨔ   ᨕ   ᨖ   ᨗ   ᨘ   ᨙ   ᨚ   ᨛ  
 • Phonetic Extensions
  ᴀ   ᴁ   ᴂ   ᴃ   ᴄ   ᴅ   ᴆ   ᴇ   ᴈ   ᴉ   ᴊ   ᴋ   ᴌ   ᴍ   ᴎ   ᴏ   ᴐ   ᴑ   ᴒ   ᴓ   ᴔ   ᴕ   ᴖ   ᴗ   ᴘ   ᴙ   ᴚ   ᴛ   ᴜ   ᴝ   ᴞ   ᴟ   ᴠ   ᴡ   ᴢ   ᴣ   ᴤ   ᴥ   ᴦ   ᴧ   ᴨ   ᴩ   ᴪ   ᴫ   ᴯ   ᴻ   ᵎ   ᵫ   ᵬ   ᵭ   ᵮ   ᵯ   ᵰ   ᵱ   ᵲ   ᵳ   ᵴ   ᵵ   ᵶ   ᵷ   ᵹ   ᵺ   ᵻ   ᵼ   ᵽ   ᵾ   ᵿ  
 • Phonetic Extensions Supplement
  ᶀ   ᶁ   ᶂ   ᶃ   ᶄ   ᶅ   ᶆ   ᶇ   ᶈ   ᶉ   ᶊ   ᶋ   ᶌ   ᶍ   ᶎ   ᶏ   ᶐ   ᶑ   ᶒ   ᶓ   ᶔ   ᶕ   ᶖ   ᶗ   ᶘ   ᶙ   ᶚ  
 • Combining Diacritical Marks Supplement
  ᷀   ᷁   ᷂   ᷃   ᷄   ᷅   ᷆   ᷇   ᷈   ᷉   ᷊   ᷋   ᷌   ᷍   ᷎   ᷏   ᷐   ᷑   ᷒   ᷓ   ᷔ   ᷕ   ᷖ   ᷗ   ᷘ   ᷙ   ᷚ   ᷛ   ᷜ   ᷝ   ᷞ   ᷟ   ᷠ   ᷡ   ᷢ   ᷣ   ᷤ   ᷥ   ᷦ   ᷼   ᷽   ᷾   ᷿  
 • Latin Extended Additional
  ḁ   ḃ   ḅ   ḇ   ḉ   ḋ   ḍ   ḏ   ḑ   ḓ   ḕ   ḗ   ḙ   ḛ   ḝ   ḟ   ḡ   ḣ   ḥ   ḧ   ḩ   ḫ   ḭ   ḯ   ḱ   ḳ   ḵ   ḷ   ḹ   ḻ   ḽ   ḿ   ṁ   ṃ   ṅ   ṇ   ṉ   ṋ   ṍ   ṏ   ṑ   ṓ   ṕ   ṗ   ṙ   ṛ   ṝ   ṟ   ṡ   ṣ   ṥ   ṧ   ṩ   ṫ   ṭ   ṯ   ṱ   ṳ   ṵ   ṷ   ṹ   ṻ   ṽ   ṿ   ẁ   ẃ   ẅ   ẇ   ẉ   ẋ   ẍ   ẏ   ẑ   ẓ   ẕ   ẖ   ẗ   ẘ   ẙ   ẜ   ẝ   ẟ   ạ   ả   ấ   ầ   ẩ   ẫ   ậ   ắ   ằ   ẳ   ẵ   ặ   ẹ   ẻ   ẽ   ế   ề   ể   ễ   ệ   ỉ   ị   ọ   ỏ   ố   ồ   ổ   ỗ   ộ   ớ   ờ   ở   ỡ   ợ   ụ   ủ   ứ   ừ   ử   ữ   ự   ỳ   ỵ   ỷ   ỹ   ỻ   ỽ   ỿ  
 • Greek Extended
  ἀ   ἁ   ἂ   ἃ   ἄ   ἅ   ἆ   ἇ   ἐ   ἑ   ἒ   ἓ   ἔ   ἕ   ἠ   ἡ   ἢ   ἣ   ἤ   ἥ   ἦ   ἧ   ἰ   ἱ   ἲ   ἳ   ἴ   ἵ   ἶ   ἷ   ὀ   ὁ   ὂ   ὃ   ὄ   ὅ   ὐ   ὑ   ὒ   ὓ   ὔ   ὕ   ὖ   ὗ   ὠ   ὡ   ὢ   ὣ   ὤ   ὥ   ὦ   ὧ   ὰ   ὲ   ὴ   ὶ   ὸ   ὺ   ὼ   ᾰ   ᾱ   ᾶ   ῆ   ῐ   ῑ   ῒ   ῖ   ῗ   ῠ   ῡ   ῢ   ῤ   ῥ   ῦ   ῧ   ῶ  
 • General Punctuation
  ‌   ‍  
 • Letterlike Symbols
  ⅎ  
 • Number Forms
  ↄ  
 • Glagolitic
  ⰰ   ⰱ   ⰲ   ⰳ   ⰴ   ⰵ   ⰶ   ⰷ   ⰸ   ⰹ   ⰺ   ⰻ   ⰼ   ⰽ   ⰾ   ⰿ   ⱀ   ⱁ   ⱂ   ⱃ   ⱄ   ⱅ   ⱆ   ⱇ   ⱈ   ⱉ   ⱊ   ⱋ   ⱌ   ⱍ   ⱎ   ⱏ   ⱐ   ⱑ   ⱒ   ⱓ   ⱔ   ⱕ   ⱖ   ⱗ   ⱘ   ⱙ   ⱚ   ⱛ   ⱜ   ⱝ   ⱞ  
 • Coptic
  ⲁ   ⲃ   ⲅ   ⲇ   ⲉ   ⲋ   ⲍ   ⲏ   ⲑ   ⲓ   ⲕ   ⲗ   ⲙ   ⲛ   ⲝ   ⲟ   ⲡ   ⲣ   ⲥ   ⲧ   ⲩ   ⲫ   ⲭ   ⲯ   ⲱ   ⲳ   ⲵ   ⲷ   ⲹ   ⲻ   ⲽ   ⲿ   ⳁ   ⳃ   ⳅ   ⳇ   ⳉ   ⳋ   ⳍ   ⳏ   ⳑ   ⳓ   ⳕ   ⳗ   ⳙ   ⳛ   ⳝ   ⳟ   ⳡ   ⳣ   ⳤ   ⳬ   ⳮ   ⳯   ⳰   ⳱  
 • Georgian Supplement
  ⴀ   ⴁ   ⴂ   ⴃ   ⴄ   ⴅ   ⴆ   ⴇ   ⴈ   ⴉ   ⴊ   ⴋ   ⴌ   ⴍ   ⴎ   ⴏ   ⴐ   ⴑ   ⴒ   ⴓ   ⴔ   ⴕ   ⴖ   ⴗ   ⴘ   ⴙ   ⴚ   ⴛ   ⴜ   ⴝ   ⴞ   ⴟ   ⴠ   ⴡ   ⴢ   ⴣ   ⴤ   ⴥ  
 • Tifinagh
  ⴰ   ⴱ   ⴲ   ⴳ   ⴴ   ⴵ   ⴶ   ⴷ   ⴸ   ⴹ   ⴺ   ⴻ   ⴼ   ⴽ   ⴾ   ⴿ   ⵀ   ⵁ   ⵂ   ⵃ   ⵄ   ⵅ   ⵆ   ⵇ   ⵈ   ⵉ   ⵊ   ⵋ   ⵌ   ⵍ   ⵎ   ⵏ   ⵐ   ⵑ   ⵒ   ⵓ   ⵔ   ⵕ   ⵖ   ⵗ   ⵘ   ⵙ   ⵚ   ⵛ   ⵜ   ⵝ   ⵞ   ⵟ   ⵠ   ⵡ   ⵢ   ⵣ   ⵤ   ⵥ   ⵿  
 • Ethiopic Extended
  ⶀ   ⶁ   ⶂ   ⶃ   ⶄ   ⶅ   ⶆ   ⶇ   ⶈ   ⶉ   ⶊ   ⶋ   ⶌ   ⶍ   ⶎ   ⶏ   ⶐ   ⶑ   ⶒ   ⶓ   ⶔ   ⶕ   ⶖ   ⶠ   ⶡ   ⶢ   ⶣ   ⶤ   ⶥ   ⶦ   ⶨ   ⶩ   ⶪ   ⶫ   ⶬ   ⶭ   ⶮ   ⶰ   ⶱ   ⶲ   ⶳ   ⶴ   ⶵ   ⶶ   ⶸ   ⶹ   ⶺ   ⶻ   ⶼ   ⶽ   ⶾ   ⷀ   ⷁ   ⷂ   ⷃ   ⷄ   ⷅ   ⷆ   ⷈ   ⷉ   ⷊ   ⷋ   ⷌ   ⷍ   ⷎ   ⷐ   ⷑ   ⷒ   ⷓ   ⷔ   ⷕ   ⷖ   ⷘ   ⷙ   ⷚ   ⷛ   ⷜ   ⷝ   ⷞ  
 • Supplemental Punctuation
  ⸯ  
 • Hiragana
  ぁ   あ   ぃ   い   ぅ   う   ぇ   え   ぉ   お   か   が   き   ぎ   く   ぐ   け   げ   こ   ご   さ   ざ   し   じ   す   ず   せ   ぜ   そ   ぞ   た   だ   ち   ぢ   っ   つ   づ   て   で   と   ど   な   に   ぬ   ね   の   は   ば   ぱ   ひ   び   ぴ   ふ   ぶ   ぷ   へ   べ   ぺ   ほ   ぼ   ぽ   ま   み   む   め   も   ゃ   や   ゅ   ゆ   ょ   よ   ら   り   る   れ   ろ   ゎ   わ   ゐ   ゑ   を   ん   ゔ   ゕ   ゖ   ゙   ゚   ゝ   ゞ  
 • Katakana
  ァ   ア   ィ   イ   ゥ   ウ   ェ   エ   ォ   オ   カ   ガ   キ   ギ   ク   グ   ケ   ゲ   コ   ゴ   サ   ザ   シ   ジ   ス   ズ   セ   ゼ   ソ   ゾ   タ   ダ   チ   ヂ   ッ   ツ   ヅ   テ   デ   ト   ド   ナ   ニ   ヌ   ネ   ノ   ハ   バ   パ   ヒ   ビ   ピ   フ   ブ   プ   ヘ   ベ   ペ   ホ   ボ   ポ   マ   ミ   ム   メ   モ   ャ   ヤ   ュ   ユ   ョ   ヨ   ラ   リ   ル   レ   ロ   ヮ   ワ   ヰ   ヱ   ヲ   ン   ヴ   ヵ   ヶ   ヷ   ヸ   ヹ   ヺ   ・   ー   ヽ   ヾ  
 • Bopomofo
  ㄅ   ㄆ   ㄇ   ㄈ   ㄉ   ㄊ   ㄋ   ㄌ   ㄍ   ㄎ   ㄏ   ㄐ   ㄑ   ㄒ   ㄓ   ㄔ   ㄕ   ㄖ   ㄗ   ㄘ   ㄙ   ㄚ   ㄛ   ㄜ   ㄝ   ㄞ   ㄟ   ㄠ   ㄡ   ㄢ   ㄣ   ㄤ   ㄥ   ㄦ   ㄧ   ㄨ   ㄩ   ㄪ   ㄫ   ㄬ   ㄭ  
 • Bopomofo Extended
  ㆠ   ㆡ   ㆢ   ㆣ   ㆤ   ㆥ   ㆦ   ㆧ   ㆨ   ㆩ   ㆪ   ㆫ   ㆬ   ㆭ   ㆮ   ㆯ   ㆰ   ㆱ   ㆲ   ㆳ   ㆴ   ㆵ   ㆶ   ㆷ   ㆸ   ㆹ   ㆺ  
 • Katakana Phonetic Extensions
  ㇰ   ㇱ   ㇲ   ㇳ   ㇴ   ㇵ   ㇶ   ㇷ   ㇸ   ㇹ   ㇺ   ㇻ   ㇼ   ㇽ   ㇾ   ㇿ  
 • CJK Unified Ideographs Extension A
  㐀   㐁   㐂   㐃   㐄   㐅   㐆   㐇   㐈   㐉   㐊   㐋   㐌   㐍   㐎   㐏   㐐   㐑   㐒   㐓   㐔   㐕   㐖   㐗   㐘   㐙   㐚   㐛   㐜   㐝   㐞   㐟   㐠   㐡   㐢   㐣   㐤   㐥   㐦   㐧   㐨   㐩   㐪   㐫   㐬   㐭   㐮   㐯   㐰   㐱   㐲   㐳   㐴   㐵   㐶   㐷   㐸   㐹   㐺   㐻   㐼   㐽   㐾   㐿   㑀   㑁   㑂   㑃   㑄   㑅   㑆   㑇   㑈   㑉   㑊   㑋   㑌   㑍   㑎   㑏   㑐   㑑   㑒   㑓   㑔   㑕   㑖   㑗   㑘   㑙   㑚   㑛   㑜   㑝   㑞   㑟   㑠   㑡   㑢   㑣   㑤   㑥   㑦   㑧   㑨   㑩   㑪   㑫   㑬   㑭   㑮   㑯   㑰   㑱   㑲   㑳   㑴   㑵   㑶   㑷   㑸   㑹   㑺   㑻   㑼   㑽   㑾   㑿   㒀   㒁   㒂   㒃   㒄   㒅   㒆   㒇   㒈   㒉   㒊   㒋   㒌   㒍   㒎   㒏   㒐   㒑   㒒   㒓   㒔   㒕   㒖   㒗   㒘   㒙   㒚   㒛   㒜   㒝   㒞   㒟   㒠   㒡   㒢   㒣   㒤   㒥   㒦   㒧   㒨   㒩   㒪   㒫   㒬   㒭   㒮   㒯   㒰   㒱   㒲   㒳   㒴   㒵   㒶   㒷   㒸   㒹   㒺   㒻   㒼   㒽   㒾   㒿   㓀   㓁   㓂   㓃   㓄   㓅   㓆   㓇   㓈   㓉   㓊   㓋   㓌   㓍   㓎   㓏   㓐   㓑   㓒   㓓   㓔   㓕   㓖   㓗   㓘   㓙   㓚   㓛   㓜   㓝   㓞   㓟   㓠   㓡   㓢   㓣   㓤   㓥   㓦   㓧   㓨   㓩   㓪   㓫   㓬   㓭   㓮   㓯   㓰   㓱   㓲   㓳   㓴   㓵   㓶   㓷   㓸   㓹   㓺   㓻   㓼   㓽   㓾   㓿   㔀   㔁   㔂   㔃   㔄   㔅   㔆   㔇   㔈   㔉   㔊   㔋   㔌   㔍   㔎   㔏   㔐   㔑   㔒   㔓   㔔   㔕   㔖   㔗   㔘   㔙   㔚   㔛   㔜   㔝   㔞   㔟   㔠   㔡   㔢   㔣   㔤   㔥   㔦   㔧   㔨   㔩   㔪   㔫   㔬   㔭   㔮   㔯   㔰   㔱   㔲   㔳   㔴   㔵   㔶   㔷   㔸   㔹   㔺   㔻   㔼   㔽   㔾   㔿   㕀   㕁   㕂   㕃   㕄   㕅   㕆   㕇   㕈   㕉   㕊   㕋   㕌   㕍   㕎   㕏   㕐   㕑   㕒   㕓   㕔   㕕   㕖   㕗   㕘   㕙   㕚   㕛   㕜   㕝   㕞   㕟   㕠   㕡   㕢   㕣   㕤   㕥   㕦   㕧   㕨   㕩   㕪   㕫   㕬   㕭   㕮   㕯   㕰   㕱   㕲   㕳   㕴   㕵   㕶   㕷   㕸   㕹   㕺   㕻   㕼   㕽   㕾   㕿   㖀   㖁   㖂   㖃   㖄   㖅   㖆   㖇   㖈   㖉   㖊   㖋   㖌   㖍   㖎   㖏   㖐   㖑   㖒   㖓   㖔   㖕   㖖   㖗   㖘   㖙   㖚   㖛   㖜   㖝   㖞   㖟   㖠   㖡   㖢   㖣   㖤   㖥   㖦   㖧   㖨   㖩   㖪   㖫   㖬   㖭   㖮   㖯   㖰   㖱   㖲   㖳   㖴   㖵   㖶   㖷   㖸   㖹   㖺   㖻   㖼   㖽   㖾   㖿   㗀   㗁   㗂   㗃   㗄   㗅   㗆   㗇   㗈   㗉   㗊   㗋   㗌   㗍   㗎   㗏   㗐   㗑   㗒   㗓   㗔   㗕   㗖   㗗   㗘   㗙   㗚   㗛   㗜   㗝   㗞   㗟   㗠   㗡   㗢   㗣   㗤   㗥   㗦   㗧   㗨   㗩   㗪   㗫   㗬   㗭   㗮   㗯   㗰   㗱   㗲   㗳  
 • CJK Unified Ideographs
  一   丁   丂   七   丄   丅   丆   万   丈   三   上   下   丌   不   与   丏   丐   丑   丒   专   且   丕   世   丗   丘   丙   业   丛   东   丝   丞   丟   丠   両   丢   丣   两   严   並   丧   丨   丩   个   丫   丬   中   丮   丯   丰   丱   串   丳   临   丵   丶   丷   丸   丹   为   主   丼   丽   举   丿   乀   乁   乂   乃   乄   久   乆   乇   么   义   乊   之   乌   乍   乎   乏   乐   乑   乒   乓   乔   乕   乖   乗   乘   乙   乚   乛   乜   九   乞   也   习   乡   乢   乣   乤   乥   书   乧   乨   乩   乪   乫   乬   乭   乮   乯   买   乱   乲   乳   乴   乵   乶   乷   乸   乹   乺   乻   乼   乽   乾   乿   亀   亁   亂   亃   亄   亅   了   亇   予   争   亊   事   二   亍   于   亏   亐   云   互   亓   五   井   亖   亗   亘   亙   亚   些   亜   亝   亞   亟   亠   亡   亢   亣   交   亥   亦   产   亨   亩   亪   享   京   亭   亮   亯   亰   亱   亲   亳   亴   亵   亶   亷   亸   亹   人   亻   亼   亽   亾   亿   什   仁   仂   仃   仄   仅   仆   仇   仈   仉   今   介   仌   仍   从   仏   仐   仑   仒   仓   仔   仕   他   仗   付   仙   仚   仛   仜   仝   仞   仟   仠   仡   仢   代   令   以   仦   仧   仨   仩   仪   仫   们   仭   仮   仯   仰   仱   仲   仳   仴   仵   件   价   仸   仹   仺   任   仼   份   仾   仿   伀   企   伂   伃   伄   伅   伆   伇   伈   伉   伊   伋   伌   伍   伎   伏   伐   休   伒   伓   伔   伕   伖   众   优   伙   会   伛   伜   伝   伞   伟   传   伡   伢   伣   伤   伥   伦   伧   伨   伩   伪   伫   伬   伭   伮   伯   估   伱   伲   伳   伴   伵   伶   伷   伸   伹   伺   伻   似   伽   伾   伿   佀   佁   佂   佃   佄   佅   但   佇   佈   佉   佊   佋   佌   位   低   住   佐   佑   佒   体   佔   何   佖   佗   佘   余   佚   佛   作   佝   佞   佟   你   佡   佢   佣   佤   佥   佦   佧   佨   佩   佪   佫   佬   佭   佮   佯   佰   佱   佲   佳   佴   併   佶   佷   佸   佹   佺   佻   佼   佽   佾   使   侀   侁   侂   侃   侄   侅   來   侇   侈   侉   侊   例   侌   侍   侎   侏   侐   侑   侒   侓   侔   侕   侖   侗   侘   侙   侚   供   侜   依   侞   侟   侠   価   侢   侣   侤   侥   侦   侧   侨   侩   侪   侫   侬   侭   侮   侯   侰   侱   侲   侳   侴   侵   侶   侷   侸   侹   侺   侻   侼   侽   侾   便   俀   俁   係   促   俄   俅   俆   俇   俈   俉   俊   俋   俌   俍   俎   俏   俐   俑   俒   俓   俔   俕   俖   俗   俘   俙   俚   俛   俜   保   俞   俟   俠   信   俢   俣   俤   俥   俦   俧   俨   俩   俪   俫   俬   俭   修   俯   俰   俱   俲   俳  
 • Yi Syllables
  ꀀ   ꀁ   ꀂ   ꀃ   ꀄ   ꀅ   ꀆ   ꀇ   ꀈ   ꀉ   ꀊ   ꀋ   ꀌ   ꀍ   ꀎ   ꀏ   ꀐ   ꀑ   ꀒ   ꀓ   ꀔ   ꀕ   ꀖ   ꀗ   ꀘ   ꀙ   ꀚ   ꀛ   ꀜ   ꀝ   ꀞ   ꀟ   ꀠ   ꀡ   ꀢ   ꀣ   ꀤ   ꀥ   ꀦ   ꀧ   ꀨ   ꀩ   ꀪ   ꀫ   ꀬ   ꀭ   ꀮ   ꀯ   ꀰ   ꀱ   ꀲ   ꀳ   ꀴ   ꀵ   ꀶ   ꀷ   ꀸ   ꀹ   ꀺ   ꀻ   ꀼ   ꀽ   ꀾ   ꀿ   ꁀ   ꁁ   ꁂ   ꁃ   ꁄ   ꁅ   ꁆ   ꁇ   ꁈ   ꁉ   ꁊ   ꁋ   ꁌ   ꁍ   ꁎ   ꁏ   ꁐ   ꁑ   ꁒ   ꁓ   ꁔ   ꁕ   ꁖ   ꁗ   ꁘ   ꁙ   ꁚ   ꁛ   ꁜ   ꁝ   ꁞ   ꁟ   ꁠ   ꁡ   ꁢ   ꁣ   ꁤ   ꁥ   ꁦ   ꁧ   ꁨ   ꁩ   ꁪ   ꁫ   ꁬ   ꁭ   ꁮ   ꁯ   ꁰ   ꁱ   ꁲ   ꁳ   ꁴ   ꁵ   ꁶ   ꁷ   ꁸ   ꁹ   ꁺ   ꁻ   ꁼ   ꁽ   ꁾ   ꁿ   ꂀ   ꂁ   ꂂ   ꂃ   ꂄ   ꂅ   ꂆ   ꂇ   ꂈ   ꂉ   ꂊ   ꂋ   ꂌ   ꂍ   ꂎ   ꂏ   ꂐ   ꂑ   ꂒ   ꂓ   ꂔ   ꂕ   ꂖ   ꂗ   ꂘ   ꂙ   ꂚ   ꂛ   ꂜ   ꂝ   ꂞ   ꂟ   ꂠ   ꂡ   ꂢ   ꂣ   ꂤ   ꂥ   ꂦ   ꂧ   ꂨ   ꂩ   ꂪ   ꂫ   ꂬ   ꂭ   ꂮ   ꂯ   ꂰ   ꂱ   ꂲ   ꂳ   ꂴ   ꂵ   ꂶ   ꂷ   ꂸ   ꂹ   ꂺ   ꂻ   ꂼ   ꂽ   ꂾ   ꂿ   ꃀ   ꃁ   ꃂ   ꃃ   ꃄ   ꃅ   ꃆ   ꃇ   ꃈ   ꃉ   ꃊ   ꃋ   ꃌ   ꃍ   ꃎ   ꃏ   ꃐ   ꃑ   ꃒ   ꃓ   ꃔ   ꃕ   ꃖ   ꃗ   ꃘ   ꃙ   ꃚ   ꃛ   ꃜ   ꃝ   ꃞ   ꃟ   ꃠ   ꃡ   ꃢ   ꃣ   ꃤ   ꃥ   ꃦ   ꃧ   ꃨ   ꃩ   ꃪ   ꃫ   ꃬ   ꃭ   ꃮ   ꃯ   ꃰ   ꃱ   ꃲ   ꃳ   ꃴ   ꃵ   ꃶ   ꃷ   ꃸ   ꃹ   ꃺ   ꃻ   ꃼ   ꃽ   ꃾ   ꃿ   ꄀ   ꄁ   ꄂ   ꄃ   ꄄ   ꄅ   ꄆ   ꄇ   ꄈ   ꄉ   ꄊ   ꄋ   ꄌ   ꄍ   ꄎ   ꄏ   ꄐ   ꄑ   ꄒ   ꄓ   ꄔ   ꄕ   ꄖ   ꄗ   ꄘ   ꄙ   ꄚ   ꄛ   ꄜ   ꄝ   ꄞ   ꄟ   ꄠ   ꄡ   ꄢ   ꄣ   ꄤ   ꄥ   ꄦ   ꄧ   ꄨ   ꄩ   ꄪ   ꄫ   ꄬ   ꄭ   ꄮ   ꄯ   ꄰ   ꄱ   ꄲ   ꄳ   ꄴ   ꄵ   ꄶ   ꄷ   ꄸ   ꄹ   ꄺ   ꄻ   ꄼ   ꄽ   ꄾ   ꄿ   ꅀ   ꅁ   ꅂ   ꅃ   ꅄ   ꅅ   ꅆ   ꅇ   ꅈ   ꅉ   ꅊ   ꅋ   ꅌ   ꅍ   ꅎ   ꅏ   ꅐ   ꅑ   ꅒ   ꅓ   ꅔ   ꅕ   ꅖ   ꅗ   ꅘ   ꅙ   ꅚ   ꅛ   ꅜ   ꅝ   ꅞ   ꅟ   ꅠ   ꅡ   ꅢ   ꅣ   ꅤ   ꅥ   ꅦ   ꅧ   ꅨ   ꅩ   ꅪ   ꅫ   ꅬ   ꅭ   ꅮ   ꅯ   ꅰ   ꅱ   ꅲ   ꅳ   ꅴ   ꅵ   ꅶ   ꅷ   ꅸ   ꅹ   ꅺ   ꅻ   ꅼ   ꅽ   ꅾ   ꅿ   ꆀ   ꆁ   ꆂ   ꆃ   ꆄ   ꆅ   ꆆ   ꆇ   ꆈ   ꆉ   ꆊ   ꆋ   ꆌ   ꆍ   ꆎ   ꆏ   ꆐ   ꆑ   ꆒ   ꆓ   ꆔ   ꆕ   ꆖ   ꆗ   ꆘ   ꆙ   ꆚ   ꆛ   ꆜ   ꆝ   ꆞ   ꆟ   ꆠ   ꆡ   ꆢ   ꆣ   ꆤ   ꆥ   ꆦ   ꆧ   ꆨ   ꆩ   ꆪ   ꆫ   ꆬ   ꆭ   ꆮ   ꆯ   ꆰ   ꆱ   ꆲ   ꆳ   ꆴ   ꆵ   ꆶ   ꆷ   ꆸ   ꆹ   ꆺ   ꆻ   ꆼ   ꆽ   ꆾ   ꆿ   ꇀ   ꇁ   ꇂ   ꇃ   ꇄ   ꇅ   ꇆ   ꇇ   ꇈ   ꇉ   ꇊ   ꇋ   ꇌ   ꇍ   ꇎ   ꇏ   ꇐ   ꇑ   ꇒ   ꇓ   ꇔ   ꇕ   ꇖ   ꇗ   ꇘ   ꇙ   ꇚ   ꇛ   ꇜ   ꇝ   ꇞ   ꇟ   ꇠ   ꇡ   ꇢ   ꇣ   ꇤ   ꇥ   ꇦ   ꇧ   ꇨ   ꇩ   ꇪ   ꇫ   ꇬ   ꇭ   ꇮ   ꇯ   ꇰ   ꇱ   ꇲ   ꇳ  
 • Modifier Tone Letters
  ꜗ   ꜘ   ꜙ   ꜚ   ꜛ   ꜜ   ꜝ   ꜞ   ꜟ  
 • Syloti Nagri
  ꠀ   ꠁ   ꠂ   ꠃ   ꠄ   ꠅ   ꠆   ꠇ   ꠈ   ꠉ   ꠊ   ꠋ   ꠌ   ꠍ   ꠎ   ꠏ   ꠐ   ꠑ   ꠒ   ꠓ   ꠔ   ꠕ   ꠖ   ꠗ   ꠘ   ꠙ   ꠚ   ꠛ   ꠜ   ꠝ   ꠞ   ꠟ   ꠠ   ꠡ   ꠢ   ꠣ   ꠤ   ꠥ   ꠦ   ꠧ  
 • Hangul Syllables
  가   각   갂   갃   간   갅   갆   갇   갈   갉   갊   갋   갌   갍   갎   갏   감   갑   값   갓   갔   강   갖   갗   갘   같   갚   갛   개   객   갞   갟   갠   갡   갢   갣   갤   갥   갦   갧   갨   갩   갪   갫   갬   갭   갮   갯   갰   갱   갲   갳   갴   갵   갶   갷   갸   갹   갺   갻   갼   갽   갾   갿   걀   걁   걂   걃   걄   걅   걆   걇   걈   걉   걊   걋   걌   걍   걎   걏   걐   걑   걒   걓   걔   걕   걖   걗   걘   걙   걚   걛   걜   걝   걞   걟   걠   걡   걢   걣   걤   걥   걦   걧   걨   걩   걪   걫   걬   걭   걮   걯   거   걱   걲   걳   건   걵   걶   걷   걸   걹   걺   걻   걼   걽   걾   걿   검   겁   겂   것   겄   겅   겆   겇   겈   겉   겊   겋   게   겍   겎   겏   겐   겑   겒   겓   겔   겕   겖   겗   겘   겙   겚   겛   겜   겝   겞   겟   겠   겡   겢   겣   겤   겥   겦   겧   겨   격   겪   겫   견   겭   겮   겯   결   겱   겲   겳   겴   겵   겶   겷   겸   겹   겺   겻   겼   경   겾   겿   곀   곁   곂   곃   계   곅   곆   곇   곈   곉   곊   곋   곌   곍   곎   곏   곐   곑   곒   곓   곔   곕   곖   곗   곘   곙   곚   곛   곜   곝   곞   곟   고   곡   곢   곣   곤   곥   곦   곧   골   곩   곪   곫   곬   곭   곮   곯   곰   곱   곲   곳   곴   공   곶   곷   곸   곹   곺   곻   과   곽   곾   곿   관   괁   괂   괃   괄   괅   괆   괇   괈   괉   괊   괋   괌   괍   괎   괏   괐   광   괒   괓   괔   괕   괖   괗   괘   괙   괚   괛   괜   괝   괞   괟   괠   괡   괢   괣   괤   괥   괦   괧   괨   괩   괪   괫   괬   괭   괮   괯   괰   괱   괲   괳   괴   괵   괶   괷   괸   괹   괺   괻   괼   괽   괾   괿   굀   굁   굂   굃   굄   굅   굆   굇   굈   굉   굊   굋   굌   굍   굎   굏   교   굑   굒   굓   굔   굕   굖   굗   굘   굙   굚   굛   굜   굝   굞   굟   굠   굡   굢   굣   굤   굥   굦   굧   굨   굩   굪   굫   구   국   굮   굯   군   굱   굲   굳   굴   굵   굶   굷   굸   굹   굺   굻   굼   굽   굾   굿   궀   궁   궂   궃   궄   궅   궆   궇   궈   궉   궊   궋   권   궍   궎   궏   궐   궑   궒   궓   궔   궕   궖   궗   궘   궙   궚   궛   궜   궝   궞   궟   궠   궡   궢   궣   궤   궥   궦   궧   궨   궩   궪   궫   궬   궭   궮   궯   궰   궱   궲   궳   궴   궵   궶   궷   궸   궹   궺   궻   궼   궽   궾   궿   귀   귁   귂   귃   귄   귅   귆   귇   귈   귉   귊   귋   귌   귍   귎   귏   귐   귑   귒   귓   귔   귕   귖   귗   귘   귙   귚   귛   규   귝   귞   귟   균   귡   귢   귣   귤   귥   귦   귧   귨   귩   귪   귫   귬   귭   귮   귯   귰   귱   귲   귳  
 • CJK Compatibility Ideographs
  﨎   﨏   﨑   﨓   﨔   﨟   﨡   﨣   﨤   﨧   﨨   﨩  
 • Alphabetic Presentation Forms
  ﬞ  
 • Combining Half Marks
  ︠   ︡   ︢   ︣   ︤   ︥   ︦  
 • Arabic Presentation Forms-B
  ﹳ  
 • Old Italic
                                                               
 • Gothic
                                                   
 • Ugaritic
                                                             
 • Old Persian
                                                                                         
 • Deseret
                                                                                 
 • Shavian
                                                                                                 
 • Osmanya
                                                                                 
 • Cypriot Syllabary
                                                                                                               
 • Kharoshthi
                                                                                                 
 • CJK Unified Ideographs Extension B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Preisdetails für .name Domainservice

Domainservice für .name Domain mit Neuregistrierung *
Einrichtung Monatliche Gebühr Periode
0.00 EUR 3.36 EUR 12 Monate
Domainservice für .name Domain mit Transfer *
Einrichtung Monatliche Gebühr Periode
0.00 EUR 3.36 EUR 12 Monate
Domainservice für .name Domain Folgezeitraum *
Einrichtung Monatliche Gebühr Periode
0.00 EUR 3.36 EUR 12 Monate
* Klicken Sie hier für weitere Preis- & Tarifkonditionen

Modulbasispreis pro Monat incl. 0% Mehrwertsteuer für USA bei jährlicher Abrechnung im Voraus,
gegebenenfalls zzgl. einmaliger Bereitstellungsgebühr sowie Gebühren für Domainservice und Zusatzoptionen nach Wahl.
Module können gegebenenfalls nicht einzeln oder nicht ohne weitere Module beauftragt werden.

Die Preise können je nach Kundenwohnsitzland und dort gültigem Mehrwertsteuersatz variieren (Richtlinien 2006/112/EG und 2008/8/EG).

Der Komplettpreis Ihrer Wunschkonfiguration incl. länderabhängiger Mehrwertsteuer wird nach Abschluss der Paketkonfiguration und Kundenwohnsitzauswahl inkl. aller Preisbestandteile angezeigt.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate, bei ausgewählten Domainservices kann die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate betragen und wird gesondert angezeigt.
Nutzungsvoraussetzung ist ein handelsüblicher PC mit Internetzugang, modernem Internetbrowser und Sicherheitssoftware auf aktuellem Stand der Technik und Sicherheit (nicht im Preis enthalten).
Wir behalten uns vor die technischen Spezifikationen im Sinne von Produktweiterentwicklung und Systemsicherheitsupdates ohne Vorankündigung zu ändern.

Alle Vertragsdetails entnehmen Sie bitte den zugrundeliegenden AGBs